Sınav Kaygısı

 

Sınav kaygısı diğer performans gerektiren işlerde ortaya çıkan kaygı gibi sosyal kaygı kapsamında değerlendirilen bir durumdur. Sınav kaygısı her çocukta gözlenir ve uygun miktarda olduğunda dikkati ve sınav performansını arttırır.

Eğer kaygı miktarı çok aşırı ise o zaman işlevselliği bozar ve tam tersine dikkati ve başarıyı engeller. Hatta bazı zamanlarda kişinin sınavı tamamlamasına dahi engel olabilir.

Sınav kaygısında kişinin bireysel özellikleri çok önemlidir. Bazı çocuklar bu kaygıyı yaşamaya daha yatkındır. Ama çevresel faktörlerinde önemi azımsanamaz. Bu nedenle ailelerin bazı önlemleri sınav kaygısını azaltabilir.

Belki bu durumu sınav dışında başka bir örnek üzerinden açıklamak daha kolay olabilir. Mesela birçok kişi kendi başına şarkı söylemeyi sever ve tek başına şarkı söylerken genel olarak herhangi bir kaygı duymaz ve rahattır. Ama evde anne babası varsa söylerken biraz daha temkinli ve tedirgin olur. Evde diğer yakınlar olduğunda bu kaygı artar. Eğer bu bir okul gecesi ise okul arkadaşları devreye girdiğinde heyecan kat be kat artacaktır. Benzer şekilde sınava da tek başına kendi beklentileri için giren genç sınavda kaygısını optimal durumda tutabilir. Ama beklentisi yüksek bir aile ve akraba çevresi, rekabet ortamının yoğun yaşandığı bir okul çevresi sınav kaygısını çok üst düzeylere taşıyabilir.

Eğer sınav kaygısı işlevselliği bozacak düzeye geldiyse Çocuk Psikiyatrisine başvurulmalıdır. Çocuk psikiyatrisi hekimi bireysel psikoterapi, aile danışmanlığı veya terapisi ve gerekirse ilaç ile bu kaygıyı optimal düzeye çekmeye yardım eder.