Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu çocuklarda 10 çocuktan birinde görülen ve hem akademik alanda hemde sosyal alanda ciddi bozulmalara yol açan bir bozukluktur. Aşağıdaki belirtiler dikkat eksikliği hiperaktivite’nin en sık görülen belirtileridir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Dürtüsellik
Dikkatini ayrıntılara veremez ya da okul ödevlerinde, işinde ya da diğer etkinliklerde dikkatsizce hatalar yapar. Elleri ayakları kıpır kıpırdır ya da oturduğu yerde kıpırdanır.
Üzerine aldığı görevlerde ya da oynadığı oyunlarda dikkatini sürdürmede zorluk çeker. Sınıfta ya da oturması gereken diğer durumlarda yerinde oturamaz.
Kendisine doğrudan hitap edildiğinde dinlemiyormuş gibi görünür. Uygun olmayan durumlarda sağa sola koşturur ya da tırmanır (gençlerde ya da erişkinlerde huzursuzluk ile sınırlı olabilir).
Yönergeleri gerektiği gibi izlemez ve okul ödevlerini, ufak tefek işleri ya da iş yerindeki  görevlerini tamamlayamaz. Sakince oyun oynamakta ya da boş zaman etkinliklerine katılmakta güçlük çeker.
Görev ve etkinliklerini düzenlemekte güçlük çeker. Hep hareket halindedir ya da sanki motor takılmış gibi davranır.
Uzun süreli dikkat  gerektiren işlerden (okul ödevi ev ödevi gibi) kaçınır, bunlardan hoşlanmaz ve bunlara karşı isteksizdir. Çok konuşur.
Üzerine aldığı görev ya da etkinlikler için gerekli olan eşyaları (kalem, kitap,oyuncak,araç-gereç gibi) kaybeder. Sorulan soru tamamlanmadan yanıt verir.
Dikkati kolayca dağılır. Sırasını beklemekte güçlük çeker.
Günlük etkinliklerde unutkandır. Başkalarının sözünü keser ya da yaptıklarının arasına girer (başkalarının konuşmaları ya da oyunlarına burnunu sokar).
Atilla Turgay Çocuk Ve Ergenlerde Davranım Bozuklukları İçin Dsm-4’E Dayalı Tarama Ve Değerlendirme Ölçeği’nden Alınmıştır.

Bu belirtilerin dışında dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuk ve ergenlerde duygu regülasyonu (duygularını kontrol edebilme becerisi) de bozuk olabilir bu nedenle öfke patlamaları ve diğer duygusal sorunları daha sık yaşayabilir. Dürtüselliği nedeniyle de bağımlılıklara daha yatkındır.
Dikkat Eksikliği en sık görülen ruhsal belirtilerden biridir. Özellikle dikkati sürdürme becerisindeki sorun olarak karşımıza çıkar. Örneğin derste öğretmeni uzun süre takip etmekte zorlanır veya evde ders başında uzun süre kalamaz. Vitamin eksiklikleri, enfeksiyonlar, hormonal nedenler ve nörolojik hastalıklar gibi birçok neden dikkat eksikliğine neden olabilir. Depresyon başta olmak üzere birçok psikiyatrik durumda dikkat eksikliğine neden olabilir. Bu nedenle dikkat sorunu hekimlerce dikkatle değerlendirilmelidir.
Tedavisinde çocuk psikiyatri hekimleri çok yetkin ve başarılıdır. Uluslararası klavuzlarla tedavisinin standardizasyonu yapılmıştır. İlaç kullanımı ve davranışçı öneriler birlikte kullanılmaktadır. Tedavi sonrasında hastaların hem akademik hemde sosyal alandaki problemleri büyük ölçüde azaltılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir